Monitoring HD-CVI- wprowadzenie do technologii

Rozwinięcie skrótu HD-CVI to High Definition Composite Video Interface i oznacza on technologię przesyłu danych przy użyciu kabla koncentrycznego

 

kamery monitoring hd cvi

 

Powstała ona jako rozwinięcie technologii HD-SDI. Dużą zaletą monitoringu HD-CVI jest możliwość budowy systemów w oparciu o już istniejące instalacje. Jeżeli ktoś chce unowocześnić istniejący już system monitoringu, musi wymienić tylko kamery i rejestratory. Dzięki temu wymiana oszczędza wnętrza pomieszczeń, gdyż nie ma potrzeby umożliwienia dostępu do kabli już zamontowanych.
Technologia HD-CVI umożliwia rejestrację obrazu w dwóch rozdzielczościach: 1920H i 1280H.

Podobieństwa i różnice pomiędzy HD-CVI, a HD-SDI

Technologia HD-CVI, w odróżnieniu od technologii HD-SDI, rejestruje obraz na większych odległościach. Odległości te, mogą nawet dochodzić do 500 metrów. Natomiast przesyłanie sygnału video, dźwięku i sterowanie urządzeniami możliwe jest przy użyciu tylko jednego przewodu, ale doprowadzenia do kamer HD-CVI, należy doprowadzić oddzielnie.

Natomiast, zarówno dzięki HD-SDI jak i HD-CVI, możliwa jest budowa sieci w rozdzielczościach 720p i 1080p, ale jak już było wspomniane, HD-CVI może transmitować sygnał na większe odległości. Różnica ta wynosi nawet do 400 metrów. Nowsza technologia kamer HD-CVI dodatkowo umożliwia niskie poziomy strat sygnału.

Wybór okablowania

Budowa systemów monitoringowych HD-CVI opiera się o topologię gwiazdy. Wybór okablowania należy uzależnić od odległości kamer od rejestratora. Dla transmisji danych do 500 metrów polecane są kable 73-3 albo 75-5, a do transmisji powyżej 500 metrów trzeba już użyć kabli 75-5 oraz wyższych. Nie trzeba zaopatrywać się w dodatkowe elementy w celu zakończenia połączeń pomiędzy przewodami a urządzeniami. Dzięki temu zasady budowy systemów monitoringowych HD-CVI prawie w ogólnie nie różnią się od zasad budowy tradycyjnych systemów.

 

Inne korzyści kamer HD-CVI

Technologia HD-CVI pozwala na zminimalizowanie kosztów montażu, ponieważ nie wymaga wysokiej jakości okablowania oraz samej instalacji. Umożliwia ona również sterowanie w prosty sposób kamerami szybkoobrotowymi (co zresztą znów ułatwia całą instalację). Jest to spowodowane tym, że system HD-CVI jest w stanie przesyłać wiele sygnałów jednocześnie, takich jak dźwięk i video. Dodatkowo tor danych jest dwukierunkowy i nie jest wykorzystywany mechanizm kompresji podczas przesyłania obrazu, dzięki temu przechodzi on wiernie odwzorowany.
Bardzo dużą zaletą monitoringu HD-CVI jest również łatwość obsługi, ponieważ interfejs jest przejrzysty i intuicyjny.